5b - Imbi Suurpere

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
0. 08:05 - 08:15 Klassijuhatajatund
(K.Jurs - 205)
Klassijuhatajatund
(K.Jurs - 205)
      Klassijuhatajatund
(K.Jurs - 205)
1. 08:20 - 09:05 Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma - Tehnol/Käsit)
Matemaatika
(A.Lang - 222)
Kunstiõpetus
(L.Kirss - Kunst)
   Eesti keel
(H.Alver - 302)
2. 09:15 - 10:00 Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma - Tehnol/Käsit)
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - Muusika)
Eesti keel
(H.Alver - 302)
Inglise keel(A)
(A.Mets/K.Jurs/M.Vridolin - 103/205)
Kirjandus
(H.Alver - 302)
3. 10:10 - 10:55 Inglise keel(A)
(A.Mets/K.Jurs/M.Vridolin - 103/205/204)
Eesti keel
(H.Alver - 302)
Inglise keel(A)
(A.Mets/K.Jurs/M.Vridolin - 103/205/204)
Loodusõpetus
(V.Plaks - Keemia)
Kehaline kasvatus
(O.Tootsi/R.Mutso - Hall1/Võimla2)
4. 11:15 - 12:00 Loodusõpetus
(V.Plaks - Keemia)
Ajalugu
( - 305)
Matemaatika
(A.Lang - 222)
Kirjandus
(H.Alver - 302)
Matemaatika
(A.Lang - 222)
5. 12:20 - 13:05 Matemaatika
(A.Lang - 222)
Kehaline kasvatus
(O.Tootsi/R.Mutso - Hall1/Võimla2)
Vene keel(B) / Saksa keel(B)
(T.Keerup/M.Vridolin - 303/204)
Vene keel(B) / Saksa keel(B)
(T.Keerup/M.Vridolin - 303/204)
Vene keel(B)
(T.Keerup - 303)
6. 13:15 - 14:00 Saksa keel(B)
(M.Vridolin - 204)
Kehaline kasvatus
(O.Tootsi/R.Mutso - Hall1/Võimla2)
Klassijuhatajatund
(K.Jurs/G.Keldo - 205)
     
7. 14:10 - 14:55    Inimeseõpetus
( - 306)
        
8. 15:05 - 15:50               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 5b
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 5b