9b - Merili Vridolin

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
0. 08:05 - 08:15    Klassijuhatajatund
(M.Vridolin - 204)
   Klassijuhatajatund
(M.Vridolin - 204)
  
1. 08:20 - 09:05 Eesti keel
(S.Pärn - 301)
Geograafia
(J.Söödor - 201)
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(M.Vridolin/A.Mets - 204/103)
Eesti keel
(S.Pärn - 301)
Klassijuhatajatund
(M.Vridolin - 204)
2. 09:15 - 10:00 Matemaatika
(A.Lang - 222)
Matemaatika
(A.Lang - 222)
Füüsika.ab.gr2 / Keemia.ab.gr1
(M.Mitt/V.Plaks - 215/Keemia)
Ühiskonnaõpetus
(M.Luht - 306)
Matemaatika
(A.Lang - 222)
3. 10:10 - 10:55 Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - Muusika)
Vene keel(B) / Inglise keel(B)
(T.Keerup/D.Hozjan - 303/101)
Vene keel(B) / Inglise keel(B)
(T.Keerup/D.Hozjan - 303/101)
Kirjandus
(S.Pärn - 301)
Geograafia
(J.Söödor - 201)
4. 11:15 - 12:00 Ajalugu
(L.Elias - 305)
Füüsika.ab.gr1 / Keemia.ab.gr2
(M.Mitt/V.Plaks - 215/Keemia)
Ühiskonnaõpetus
(M.Luht - 306)
Keemia.ab.gr1 / Füüsika.ab.gr2
(V.Plaks/M.Mitt - Keemia/215)
Ajalugu
(L.Elias - 305)
5. 12:20 - 13:05 Vene keel(B) / Inglise keel(B)
(T.Keerup/D.Hozjan - 303/101)
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(M.Vridolin/A.Mets - 204/103)
Füüsika.ab.gr1 / Keemia.ab.gr2
(M.Mitt/V.Plaks - 215/Keemia)
Matemaatika
(A.Lang - 222)
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(M.Vridolin/A.Mets - 204/103)
6. 13:15 - 14:00 Kirjandus
(S.Pärn - 301)
Bioloogia
(V.Plaks - Keemia)
Kunstiõpetus
(L.Kirss - Kunst)
Bioloogia
(V.Plaks - Keemia)
Kehaline kasvatus
(O.Tootsi/R.Mutso - Hall1/Võimla2)
7. 14:10 - 14:55       Kunstiõpetus
(L.Kirss - Kunst)
   Kehaline kasvatus
(O.Tootsi/R.Mutso - Hall1/Võimla2)
8. 15:05 - 15:50               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 9b
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 9b