9a - Jana Söödor

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
0. 08:05 - 08:15 Klassijuhatajatund
(H.Liigand - 223)
      Klassijuhatajatund
(H.Liigand - 223)
  
1. 08:20 - 09:05 Geograafia
(J.Söödor - 201)
Matemaatika
(H.Liigand - 223)
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(D.Hozjan/A.Mets - 101/103)
Ühiskonnaõpetus
( - 306)
Kirjandus
(S.Pärn - 301)
2. 09:15 - 10:00 Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - Muusika)
Eesti keel
(S.Pärn - 301)
Keemia.ab.gr1 / Füüsika.ab.gr2
(V.Plaks/M.Mitt - Keemia/215)
Eesti keel
(S.Pärn - 301)
Matemaatika
(H.Liigand - 223)
3. 10:10 - 10:55 Bioloogia
(V.Plaks - Keemia)
Vene keel(B) / Inglise keel(B)
(D.Hozjan - 304/101)
Vene keel(B) / Inglise keel(B)
(D.Hozjan - 304/101)
Ajalugu
( - 305)
Ühiskonnaõpetus
( - 306)
4. 11:15 - 12:00 Matemaatika
(H.Liigand - 223)
Füüsika.ab.gr1 / Keemia.ab.gr2
(M.Mitt/V.Plaks - 215/Keemia)
Matemaatika
(H.Liigand - 223)
Keemia.ab.gr1 / Füüsika.ab.gr2
(V.Plaks/M.Mitt - Keemia/215)
Geograafia
(J.Söödor - 201)
5. 12:20 - 13:05 Vene keel(B) / Inglise keel(B)
(D.Hozjan - 304/101)
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(D.Hozjan/A.Mets - 101/103)
Füüsika.ab.gr1 / Keemia.ab.gr2
(M.Mitt/V.Plaks - 215/Keemia)
Bioloogia
(V.Plaks - Keemia)
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(D.Hozjan/A.Mets - 101/103)
6. 13:15 - 14:00 Ajalugu
( - 305)
Kirjandus
(S.Pärn - 301)
Käsitöö ja kodundus / Tehnoloogiaõpetus
(R.Laidma - Käsit/Tehnol)
Kehaline kasvatus
(O.Tootsi/R.Mutso - Hall1/Võimla1)
Dsd1 saksa keel
(A.Mets - 103)
7. 14:10 - 14:55    Klassijuhatajatund
(H.Liigand - 223)
Käsitöö ja kodundus / Tehnoloogiaõpetus
(R.Laidma - Käsit/Tehnol)
Kehaline kasvatus
(O.Tootsi/R.Mutso - Hall1/Võimla1)
  
8. 15:05 - 15:50               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 9a
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 9a