8b - Airi Lang

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
0. 08:05 - 08:15 Klassijuhatajatund
(L.Kirss - Kunst)
Klassijuhatajatund
(R.Mutso - Kunst)
Klassijuhatajatund
(L.Kirss - Kunst)
     
1. 08:20 - 09:05 Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - Muusika)
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(M.Vridolin/K.Jurs/D.Hozjan/A.Mets - 204/205/101/103)
Geograafia
(J.Söödor - 201)
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(D.Hozjan/K.Jurs/M.Vridolin/A.Mets - 101/205/204/103)
Keemia.ab.gr2 / Füüsika.ab.gr1
(V.Plaks/M.Mitt - Keemia/215)
2. 09:15 - 10:00 Bioloogia
(V.Plaks - Keemia)
Bioloogia
(V.Plaks - Keemia)
Kunstiõpetus
(L.Kirss - Kunst)
Füüsika.ab.gr2 / Keemia.ab.gr1
(M.Mitt/V.Plaks - 215/Keemia)
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(D.Hozjan/K.Jurs/M.Vridolin/A.Mets - 101/205/204/103)
3. 10:10 - 10:55 Kirjandus
(S.Pärn - 301)
Füüsika.ab.gr1 / Keemia.ab.gr2
(M.Mitt/V.Plaks - 215/Keemia)
Klassijuhatajatund
(L.Kirss/R.Mutso - Kunst)
Matemaatika
(A.Lang - 222)
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma - Tehnol/Käsit)
4. 11:15 - 12:00 Matemaatika
(A.Lang - 222)
Saksa keel(B) / Inglise keel(B) / Vene keel(B)
(M.Vridolin/D.Hozjan - 204/101/304)
Eesti keel
(S.Pärn - 301)
Geograafia
(J.Söödor - 201)
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma - Tehnol/Käsit)
5. 12:20 - 13:05 Kehaline kasvatus
(O.Tootsi/R.Mutso - Hall1/Võimla2)
Füüsika.ab.gr2 / Keemia.ab.gr1
(M.Mitt/V.Plaks - 215/Keemia)
Inimeseõpetus
( - 306)
Eesti keel
(S.Pärn - 301)
Kirjandus
(S.Pärn - 301)
6. 13:15 - 14:00 Kehaline kasvatus
(O.Tootsi/R.Mutso - Hall1/Võimla2)
Matemaatika
(A.Lang - 222)
Matemaatika
(A.Lang - 222)
Ajalugu
( - 305)
Ajalugu
( - 305)
7. 14:10 - 14:55       Vene keel(B) / Saksa keel(B) / Inglise keel(B)
(M.Vridolin/D.Hozjan - 304/204/101)
Vene keel(B) / Saksa keel(B) / Inglise keel(B)
(M.Vridolin/D.Hozjan - 304/204/101)
  
8. 15:05 - 15:50               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 8b
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 8b