8a - Virgi Plaks

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
0. 08:05 - 08:15 Klassijuhatajatund
(J.Söödor - 201)
Klassijuhatajatund
(J.Söödor - 201)
   Klassijuhatajatund
(J.Söödor - 201)
Klassijuhatajatund
(J.Söödor - 201)
1. 08:20 - 09:05 Kunstiõpetus
(L.Kirss - Kunst)
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(D.Hozjan/K.Jurs/A.Mets - 101/205/103)
Kehaline kasvatus
(O.Tootsi/R.Mutso - Hall1/Võimla2)
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(D.Hozjan/K.Jurs/A.Mets - 101/205/103)
Füüsika.ab.gr1 / Keemia.ab.gr2
(M.Mitt/V.Plaks - 215/Keemia)
2. 09:15 - 10:00 Kirjandus
(S.Pärn - 301)
Matemaatika
(J.Söödor - 201)
Kehaline kasvatus
(O.Tootsi/R.Mutso - Hall1/Võimla2)
Keemia.ab.gr1 / Füüsika.ab.gr2
(V.Plaks/M.Mitt - Keemia/215)
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(D.Hozjan/K.Jurs/A.Mets - 101/205/103)
3. 10:10 - 10:55 Geograafia
(J.Söödor - 201)
Füüsika.ab.gr1 / Keemia.ab.gr2
(M.Mitt/V.Plaks - 215/Keemia)
Eesti keel
(S.Pärn - 301)
Klassijuhatajatund
(O.Tootsi/J.Söödor - 201)
Eesti keel
(S.Pärn - 301)
4. 11:15 - 12:00 Matemaatika
(J.Söödor - 201)
Vene keel(B) / Saksa keel(B) / Inglise keel(B)
(T.Keerup/M.Vridolin/D.Hozjan - 303/204/101)
Bioloogia
(V.Plaks - Keemia)
Ajalugu
( - 305)
Kirjandus
(S.Pärn - 301)
5. 12:20 - 13:05 Ajalugu
( - 305)
Keemia.ab.gr1 / Füüsika.ab.gr2
(V.Plaks/M.Mitt - Keemia/215)
Matemaatika
(J.Söödor - 201)
Matemaatika
(J.Söödor - 201)
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma - Tehnol/Käsit)
6. 13:15 - 14:00 Bioloogia
(V.Plaks - Keemia)
Geograafia
(J.Söödor - 201)
Inimeseõpetus
( - 306)
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - Muusika)
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma - Tehnol/Käsit)
7. 14:10 - 14:55       Vene keel(B) / Saksa keel(B) / Inglise keel(B)
(T.Keerup/M.Vridolin/D.Hozjan - 303/204/101)
Vene keel(B) / Saksa keel(B) / Inglise keel(B)
(T.Keerup/M.Vridolin/D.Hozjan - 303/204/101)
  
8. 15:05 - 15:50               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 8a
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 8a