7b - Airi Lang

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
0. 08:05 - 08:15 Klassijuhatajatund
(A.Lang - 222)
         Klassijuhatajatund
(A.Lang - 222)
1. 08:20 - 09:05 Matemaatika
(A.Lang - 222)
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Ritval - Tehnol/Käsit)
Klassijuhatajatund
(A.Lang/R.Laidma - 222)
Informaatika gr1
(J.Söödor - Arvuti)
Matemaatika
(A.Lang - 222)
2. 09:15 - 10:00 Inglise keel(A)
(D.Hozjan/M.Vridolin - 101/204)
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Ritval - Tehnol/Käsit)
Inglise keel(A)
(D.Hozjan/M.Vridolin - 101/204)
Matemaatika
(A.Lang - 222)
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - Muusika)
3. 10:10 - 10:55 Ajalugu
(L.Elias - 305)
Geograafia
(J.Söödor - 201)
Matemaatika
(A.Lang - 222)
Inimeseõpetus
(M.Luht - 306)
Bioloogia
(V.Plaks - Keemia)
4. 11:15 - 12:00 Eesti keel
(H.Alver - 302)
Matemaatika
(A.Lang - 222)
Loodusõpetus
(M.Mitt - 215)
Kehaline kasvatus
(O.Tootsi/R.Mutso - Hall1/Võimla2)
Inglise keel(A)
(D.Hozjan/M.Vridolin - 101/204)
5. 12:20 - 13:05 Kunstiõpetus
(L.Kirss - Kunst)
Kirjandus
(H.Alver - 302)
Eesti keel
(H.Alver - 302)
Kehaline kasvatus
(O.Tootsi/R.Mutso - Hall1/Võimla2)
Kirjandus
(H.Alver - 302)
6. 13:15 - 14:00 Vene keel(B)
(V.Mäe - 304)
Saksa keel(B) / Vene keel(B)
(M.Vridolin/V.Mäe - 204/304)
Saksa keel(B) / Vene keel(B)
(M.Vridolin/V.Mäe - 204/304)
Loodusõpetus
(M.Mitt - 215)
Saksa keel(B)
(M.Vridolin - 204)
7. 14:10 - 14:55    Ajalugu
(L.Elias - 305)
   Informaatika gr2
(J.Söödor - Arvuti)
  
8. 15:05 - 15:50               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 7b
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 7b