6b - Karin Jurs

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
0. 08:05 - 08:15 Klassijuhatajatund
( - 303)
Klassijuhatajatund
( - 303)
   Klassijuhatajatund
(T.Keerup - 303)
Klassijuhatajatund
(T.Keerup - 303)
1. 08:20 - 09:05 Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(D.Hozjan/M.Vridolin/A.Mets - 101/204/103)
Loodusõpetus
(M.Mitt - 215)
Vene keel(B)
(T.Keerup - 303)
Loodusõpetus
(M.Mitt - 215)
Ühiskonnaõpetus
( - 306)
2. 09:15 - 10:00 Eesti keel
(H.Alver - 302)
Ajalugu
( - 305)
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma - Tehnol/Käsit)
Vene keel(B) / Inglise keel(B)
(T.Keerup/D.Hozjan - 303/101)
Klassijuhatajatund
(T.Keerup - 303)
3. 10:10 - 10:55 Kunstiõpetus
(L.Kirss - Kunst)
Kehaline kasvatus
(O.Tootsi/R.Mutso - Hall1/Võimla2)
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma - Tehnol/Käsit)
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(D.Hozjan/M.Vridolin/A.Mets - 101/204/103)
Ajalugu
( - 305)
4. 11:15 - 12:00 Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - Muusika)
Kehaline kasvatus
(O.Tootsi/R.Mutso - Hall1/Võimla2)
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(D.Hozjan/M.Vridolin/A.Mets - 101/204)
Matemaatika
(A.Lang - 222)
Eesti keel
(H.Alver - 302)
5. 12:20 - 13:05 Kirjandus
(H.Alver - 302)
Matemaatika
(A.Lang - 222)
Matemaatika
(A.Lang - 222)
Eesti keel
(H.Alver - 302)
Matemaatika
(A.Lang - 222)
6. 13:15 - 14:00 Matemaatika
(A.Lang - 222)
Kirjandus
(H.Alver - 302)
Inglise keel(B)
(D.Hozjan - 101)
Ühiskonnaõpetus
( - 306)
Loodusõpetus
(M.Mitt - 215)
7. 14:10 - 14:55    Vene keel(B) / Inglise keel(B)
(T.Keerup/D.Hozjan - 303/101)
        
8. 15:05 - 15:50               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 6b
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 6b