6a - Hille Alver

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
0. 08:05 - 08:15 Klassijuhatajatund
(A.Mets - 103)
      Klassijuhatajatund
( - 103)
  
1. 08:20 - 09:05 Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(D.Hozjan/K.Jurs/M.Vridolin/A.Mets - 101/205/204/103)
Kehaline kasvatus
(O.Tootsi/R.Mutso - Hall1/Võimla2)
Vene keel(B)
( - 304)
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - Muusika)
Ajalugu
( - 305)
2. 09:15 - 10:00 Loodusõpetus
(M.Mitt - 215)
Kehaline kasvatus
(O.Tootsi/R.Mutso - Hall1/Võimla2)
Ühiskonnaõpetus
( - 306)
Vene keel(B) / Inglise keel(B)
(D.Hozjan - 304/101)
Eesti keel
(S.Pärn - 301)
3. 10:10 - 10:55 Matemaatika
(H.Liigand - 223)
Eesti keel
(S.Pärn - 301)
Loodusõpetus
(M.Mitt - 215)
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(D.Hozjan/K.Jurs/M.Vridolin/A.Mets - 101/205/204/103)
Loodusõpetus
(M.Mitt - 215)
4. 11:15 - 12:00 Kunstiõpetus
(L.Kirss - Kunst)
Kirjandus
(S.Pärn - 301)
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(D.Hozjan/K.Jurs/M.Vridolin/A.Mets - 101/205/204/103)
Eesti keel
(S.Pärn - 301)
Klassijuhatajatund
(A.Mets - 103)
5. 12:20 - 13:05 Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma - Tehnol/Käsit)
Ühiskonnaõpetus
( - 306)
Matemaatika
(H.Liigand - 223)
Matemaatika
(H.Liigand - 223)
Ajalugu
( - 305)
6. 13:15 - 14:00 Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma - Tehnol/Käsit)
Matemaatika
(H.Liigand - 223)
Inglise keel(B)
(D.Hozjan - 101)
Kirjandus
(S.Pärn - 301)
Matemaatika
(H.Liigand - 223)
7. 14:10 - 14:55    Vene keel(B) / Inglise keel(B)
(D.Hozjan - 304/101)
        
8. 15:05 - 15:50               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 6a
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 6a