5a - Hille Alver

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
0. 08:05 - 08:15 Klassijuhatajatund
(H.Alver - 302)
Klassijuhatajatund
(H.Alver - 302)
Klassijuhatajatund
(H.Alver - 302)
Klassijuhatajatund
(S.Ristisaar - 302)
Klassijuhatajatund
(S.Ristisaar - 302)
1. 08:20 - 09:05 Eesti keel
(H.Alver - 302)
Eesti keel
(H.Alver - 302)
Eesti keel
(H.Alver - 302)
Ajalugu
(L.Elias - 305)
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Ritval - Tehnol/Käsit)
2. 09:15 - 10:00 Kunstiõpetus
(L.Kirss - Kunst)
Matemaatika
(H.Liigand - 223)
Matemaatika
(H.Liigand - 223)
Inglise keel(A)
(A.Mets/K.Jurs/M.Vridolin - 103/205/204)
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Ritval - Tehnol/Käsit)
3. 10:10 - 10:55 Inglise keel(A)
(M.Vridolin/K.Jurs/A.Mets - 204/205/103)
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - Muusika)
Inglise keel(A)
(A.Mets/K.Jurs/M.Vridolin - 103/205/204)
Matemaatika
(H.Liigand - 223)
Matemaatika
(H.Liigand - 223)
4. 11:15 - 12:00 Kehaline kasvatus
(O.Tootsi/R.Mutso - Hall1/Võimla2)
Klassijuhatajatund
(H.Alver/S.Ristisaar - 302)
Kirjandus
(H.Alver - 302)
Inimeseõpetus
(M.Luht - 306)
Kehaline kasvatus
(O.Tootsi/R.Mutso - Hall1/Võimla2)
5. 12:20 - 13:05 Loodusõpetus
(V.Plaks - Keemia)
Vene keel(B)
(V.Mäe - 304)
Saksa keel(B) / Vene keel(B)
(M.Vridolin/V.Mäe - 204/304)
Vene keel(B) / Saksa keel(B)
(V.Mäe/M.Vridolin - 304/204)
Kehaline kasvatus
(O.Tootsi/R.Mutso - Hall1/Võimla2)
6. 13:15 - 14:00 Saksa keel(B)
(M.Vridolin - 204)
   Loodusõpetus
(V.Plaks - Keemia)
Kirjandus
(H.Alver - 302)
  
7. 14:10 - 14:55               
8. 15:05 - 15:50               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 5a
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 5a